Select your language
Italy
United States

Gliss

Gliss 902
 
框架: 半亮光饰面的镀铬钢或喷漆钢
 
座位: 丙烯酸树脂
 
Gliss 970
 
框架: 镀铬钢,可旋转,高度可调,带气举提升机构
 
座位: 丙烯酸树脂
产品信息
stools_Gliss
下载
  • stools_Gliss
  • stools_Gliss
  • stools_Gliss
  • stools_Gliss

Gliss 厨房产品与组件

Scavolini 自豪地为您呈现多种家具配件。富有情趣地创建您自己独特的个性厨房。