Select your language
Italy
United States

Great

框架: 镀铬或喷漆金属
 
座椅底板和椅背: 皮革颜色有鸽子灰、Bianco Ottico和黑色,或使用沙漠色、黑檀木色和Tabacco色的复古面料。
  • Great
  • Great
  • Great
  • Great
  • Great

Great 厨房产品与组件

Scavolini 自豪地为您呈现多种家具配件。富有情趣地创建您自己独特的个性厨房。